Ponudniki ePoti

K izmenjavi e-računov z UJP lahko pristopijo ponudniki e-poti, ki omogočajo izmenjavo e-računov za več poslovnih subjektov.

Ponudniki e-poti, ki želijo pristopiti k izmenjavi e-računov z UJP, sporočijo interes oziroma ne zavezujočo ponudbo na elektronski naslov ujp@ujp.gov.si. S ponudniki e-poti, ki ponujajo brezplačno izmenjavo e-računov, bodo sklenjene neposredne pogodbe.

Ponudniki elektronske poti, ki za svoje storitve v zvezi z izmenjavo e-računov zaračunavajo nadomestila in stroške, bodo izbrani v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje in notranjim aktom UJP, ki ureja oddajo javnih naročil.