Slovenski nacionalni forum za eRačun

Forum logo3

Forum je posvetovalno telo na področju eRačunov na nacionalni ravni, ki vključuje predstavnike zainteresiranih deležnikov gospodarstva (malih, srednjih in velikih podjetij), javnega sektorja, združenj, zbornic in izobraževalnih institucij.

Slovenski forum za eRačun sta ustanovili Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) z namenom aktivnega vodstva in koordinacijske pri popularizaciji in uvajanju pozitivnih učinkov eRačunov.

Glavna cilja Slovenskega foruma za eRačun sta spodbujanje uporabe in doseganje kritične mase uporabnikov v procesu izmenjave eRačunov, ki se bo prilagodila sodobnejšemu in poenostavljenemu načinu poslovanja.

Evropski forum

Slovenski forum za eRačun je partner Evropskega foruma za eRačun (The European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing - EMSFEI), ki spodbuja vsesplošno uporabo eRačunov v državah članicah in omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks pri čezmejni izmenjavi eRačunov. Predstavnika Slovenije v Evropskem forumu sta Jorgo Bertalanič (UJP) in Rok Bojanc (ZZI).

Link: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing

Bi radi postali član Nacionalnega foruma?

Vabljeni, da se vključite v forum. Za vključitev je potrebno izpolniti Pristopno izjavo in jo posredovati na elektronska naslova info@epos.si in e-racun@ujp.gov.si. Članstvo v Slovenskem forumu za eRačun je brezplačno.

Člani

Podjetje / Organizacija

 1. Abanka d.d.
 2. Adacta d.o.o.
 3. Aerodrom Portorož d.o.o.
 4. AJPES
 5. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
 6. Arhiv RS
 7. Avtenta d.o.o.
 8. Abanka d.d.
 9. Banka Koper
 10. Bankart
 11. BASS d.o.o.
 12. BPlanet d.o.o.
 13. BUY ITC d.o.o.
 14. Cetis d.o.o.
 15. Comtron d.o.o.
 16. Crea d.o.o.
 17. Datalab d.d.
 18. Deželna banka Slovenije
 19. Društvo Media.doc
 20. DURS
 21. DZS
 22. Elektro Gorenjska
 23. Fakulteta za organizacijske vede Kranj
 24. Genis d.o.o.
 25. Gorenjska banka d.d.
 26. GS1 Slovenija
 27. GZS - Združenje za informatiko in telekomunikacije
 28. GZS - Zbornica računovodskih servisov
 29. Hakl IT d.o.o.
 30. Halcom d.d.
 31. Hermes d.o.o.
 32. Imagine d.o.o.
 33. ITAD, Revizija in svetovanje d.o.o.
 34. Ixtlan-team d.o.o.
 35. Johnson & Johnson
 36. KRO d.o.o.
 37. Man Truce, Bus Slovenija d.o.o.
 38. MAOP d.o.o.
 39. Mercator d.d.
 40. Mikrocop d.o.o.
 41. Mikrografija d.o.o.
 42. Ministrstvo za finance
 43. Ministrstvo za izobraževanje znanost, kulturo in šport
 44. Ministrstvo za notranje zadeve
 45. Ministrstvo za zunanje zadeve
 46. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 47. Niki d.o.o.
 48. Nova Ljubljanska banka d.d.
 49. Nova KBM
 50. Občina Domžale
 51. Obrtno združenje Slovenije
 52. Pia d.o.o.
 53. Plinko Kostanjevec d.o.o.
 54. Pošta Slovenije
 55. RTV Slovenija
 56. SETCCE
 57. Simobil
 58. Telekom Slovenije d.d.
 59. Teletech d.o.o.
 60. Tetrada d.o.o.
 61. Uprava Republike Slovenije za javna plačila
 62. URI Soča
 63. Vzajemna
 64. Zavrl & Zavrl d.o.o.
 65. Združenje bank Slovenije
 66. ZZI d.o.o.

Odločitve in priporočila

Sprejete odločitve in priporočila

 • Forum je na 10. seji 27.11.2018 sprejel odločitev, da se nov nacionalni standard e-SLOG 2.0 eRačun prične vsesplošno uporabljati s 1. 6. 2019. V prehodnem obdobju oziroma do ukinitve standarda e-SLOG 1.6 se uporabljata standarda e-SLOG 1.6 in 2.0.
 • Predlog Foruma je, da se predvidoma s 1. 6. 2020 preneha uporabljati standard e-SLOG 1.6. eRačun. Datum dokončne ukinitve e-SLOG 1.6 bo Forum določil na svoji 11. seji jeseni 2019.
 • Forum je na 7. seji 16.6. 2015 potrdil Kodeks ponudnikov omrežij elektronske izmenjave dokumentov, ki ureja pravila o medmrežnem povezovanju in poslovanju med ponudniki. Namen določitve teh pravil je zagotoviti ustrezno raven kakovosti storitve izmenjave in po vzoru telekomunikacijskih omrežij omogočiti, da lahko vsak izdajatelj izmenja eDokumente s prejemnikom, ne glede na to v katerem omrežju se nahaja. Kodeks ponudnikov omrežij elektronske izmenjave dokumentov.
 • Za izmenjavo eDokumentov se naj uporabljajo varni elektronski predali, saj izmenjava eDokumentov preko elektronske pošte ne zagotavlja zanesljivosti dostave, identifikacije pošiljatelja ter sledljivosti dostave. Poslovnim partnerjem se uporaba e-pošte za izmenjavo eDokumentov odsvetuje, kar je tudi priporočilo Evropskega foruma za eRačune.

Zanimive vsebine

Objavljena je zadnje poročilo Billentis 2019-2025. Brezplačno je na voljo na tej povezavi. Publikacija Poslovanje z eRačuni v Sloveniji je bila pripravljena v okviru projekta ROSE in predstavlja trenutno stanje poslovanja z eRačuni ter prednost uporabe, poslovanje pa postavlja tudi v širši evropski kontekst. Ogled publikacije.Poročilo Evropskega foruma za eRačun, ki podaja pregled stanja in priporočila na področju izmenjave in interoperabilnosti eRačunov. Ogled poročila.