10. november 2023

Objavljen znanstveni prispevek z rezultati aktualne raziskave o uporabi e-računov med podjetji v Sloveniji

V znanstvenem prispevku v reviji Uporabna informatika je podan pregled razvoja uporabe e-računov v organizacijah v Sloveniji.

Prikazan je razvoj področja od posameznih pobud do razvoja standarda eSLOG ter pomembnih regulativ in zakonodaj ter vloge različnih deležnikov, ki so bili vpeti v dogajanje. Osrednji del prispevka predstavljajo rezultati raziskave o uporabi e-računov med organizacijami v Sloveniji. Kljub temu, da je izmenjava e-računov s proračunskimi uporabniki obvezna od leta 2015, razširjena uporaba e-računov in drugih poslovnih e-dokumentov, ki bi si jih izmenjevale organizacije v praksi še ni opaziti.

Skozi ugotovitve raziskave podajajo avtorji pomembne informacije za odločevalce in zakonodajalce, ki bodo lahko na podlagi tega sprejeli ustrezne politike, spodbude in podporne ukrepe za razširitev digitalizacije organizacij v Sloveniji.

Povezava do prispevka.

Cover issue 128 sl SI