20. februar 2024

Poročilo Evropske komisije o učinku Direktive 2014/55/EU

Evropska komisija je objavila poročilo o učinkih Direktive 2014/55/EU o elektronskem izdajanju računov, skupaj z evalvacijskim poročilom in povzetkom evalvacije.

Nekaj pomembnih vsebin, ki jih poročilo vključuje:

  1. Vloga Direktive pri poenostavitvi čezmejnega izdajanja računov, spodbujanju učinkovitosti in zmanjševanju stroškov.
  2. Kako je Direktiva postavila temelje za bolj povezano, interoperabilno in učinkovito evropsko okolje e-izdajanja računov.
  3. Vpliv nedavnega razvoja politike, ki vključuje uporabo standarda in modela EU za elektronsko izdajanje računov, vključno z zakonodajnim predlogom ViDA - "DDV v digitalni dobi".
  4. Kako pristop modela EU za elektronsko izdajanje računov sprejemajo tudi v različnih delih sveta, kot so Avstralija, Japonska, Malezija, Nova Zelandija in Singapur.

Poročilo je na volju tu.

Elnvicing social media 02