24. november 2020

Odprti forum Slovenske digitalne koalicije

Vabljeni na 3. Odprti forum Slovenske digitalne koalicije 2020, ki bo 26.11. 2020, od 10:00 do 14:30.
Forum je namenjen odprti izmenjavi mnenj, izkušenj ter izhodišč za načrtovanje nadaljnje digitalizacije, zato vse, ki vas zanima hitrejše napredovanje Slovenije na poti digitalnega preoblikovanja, vabimo k aktivnemu sodelovanju.

Forum Digitalne K Oalicije

V razmerah epidemije COVID-19 se po eni strani potrjuje pomen digitalizacije v vsakodnevnem življenju posameznika in celotne družbe, po drugi strani pa so se jasno razkrile pomanjkljivosti njenega preoblikovanja v digitalno družbo. Še nikoli do sedaj se namreč nismo soočili s tako drastičnimi zdravstveno pogojenimi omejitvami (družabni stiki so skrčeni na minimum, družbeno življenje, od dela in poslovanja do učenja in zabave se je preselilo na internet), da bi se lahko digitalizacija v realnem življenju potrdila za tako pomembno razvojno prioriteto. Izkazalo se je, da nismo dovolj pripravljeni za prehod na popolnoma digitalno delovanje in da za to večinoma nismo imeli pripravljenih organizacijskih načrtov. Ponekod presenečeno ugotavljamo, da je dostopnost in dobro delovanje digitalne infrastrukture, interneta in elektronskih storitev ter njihova vešča uporaba ključnega pomena za delovanje gospodarstva, udejstvovanje vsakega posameznika in za delovanje celotne družbe. Aktualna virusna kriza po sili razmer pospešuje digitalizacijo, hkrati pa razgalja nekatere sistemske pomanjkljivosti, ki jih moramo odpraviti, da bo v običajnih ali podobnih kriznih razmerah digitalno preoblikovana družba v prihodnje lahko delovala še bolje.

Vaša predhodna vprašanja in predloge lahko naslovite po elektronski pošti na info@digitalna.si.

3. Forum Slovenske digitalne koalicije bo letos izjemoma izveden kot videokonferenca. Udeležba na dogodku je brezplačna.

Več o forumu in prijavi tukaj>>